Zmiana w przepisach ruchu drogowego

2011-09-24 | Tomasz Skup

Od 19 stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o kierujących pojazdami która częściowo zastąpi obowiązującą ustawę Prawo o ruchu drogorwym. Po zmianach kierujący zespołem pojazdów w którego skład wchodzi przyczapa o DMC większej niż 750 kg a suma DMC przyczepy i auta jest większa niż 3500 kg ale mniejsza niż 4250 kg nie będzie miał obowiązku posiadania kategorii E. Potrzebne za to będzie zdanie dodatkowego egazminu. Jak będzie wyglądał taki egzamin i czym będzie się różnił od obecnego egzaminu na kategorię E - tego ustawodawca nie ustalił.

Żeby zobrazowac idące zmiany przyjżyjmy się tabelce poniżej ukazującej jakie są obecne wymagania co do kierujących poruszających się zespołem auta z przyczepą:

DMC

Auta

DMC

Przyczepy

∑ DMC
Auta + Przyczepy
Wymagana kat.
≤ 3500 kg
≤ 750 kg ≤ 4250 kg B
≤ 3500 kg > 750 kg ≤ 3500 kg B
≤ 3500 kg > 750 kg > 3500 kg E + B

 

Nowa ustawa rozbudowuje nam powyższa tabelkę. Wprowadza w pewnym sensie nową kategorię prawa jazdy "stojąca" troszkę niżej od kategorii E + B. Sytuację po zmianach pokazujemy w poniższej tabeli:

 

DMC
Auta
DMC
Przyczepy
∑ DMC
Auta + Przyczepy
Wymagana kat.
≤ 3500 kg ≤ 750 kg ≤ 4250 kg B
≤ 3500 kg > 750 kg ≤ 3500 kg B
≤ 3500 kg > 750 kg

> 3500 kg ale
≤ 4250 kg

B + egzamin
≤ 3500 kg > 750 kg > 4250 kg E + B

    2
komentarzy
  1. Michal83 2012-01-07 22:46:57

    Wczoraj na spokojnie przeglądnołem dodatek do Dziennika Gazeta Prawna z zeszłego czwartku. Na stronie 22 mamy informacje o kategoriach prawa jazdy (wyciąg z ustawy o kierujących pojazdami). W punkcie 6 poruszona jest problematyka kat. B prawa jazdy i już widać piersze zmiany - cytuję: "6) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w literze a, oraz przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w literze a, oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ustępu 2." Strona 23 w/w dodaktu, ustęp 2: "2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ustawie 1 punkt 6 litera c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała cześć praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy". To teraz mam pytanie - czy mając przyczepę ciężką, np. o DMC 1200 kg, ale łącznie z holownikiem (o DMC 2200 kg), czyli nie przekraczjąc 3,5 t (DMC zestawu) mogę dalej jeździć na kat. B?

  2. edisoniras 2012-11-28 13:51:06

    tak, oczywiście że będziesz mógł jeździć na kat B , sprawa się dotyczy pojazdów które przekraczają 3.5t z przyczepą która NIE JEST LEKKA. Jeżeli zaś Twoje auto waży np 2.9t a przyczepa lekka np 740kg to razem masz 3.64t to i tak możesz jechać na kategorii B, warunek że ta przyczepa ma w dowodzie " LEKKA"

Twój komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać własny komentarz.